Spotkanie integracyjne

Zapraszamy na spotkanie integracyjne, które odbędzie się 19. sierpnia o godz. 19.30 w leśniczówce przy ul. Podhalańskiej. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18. sierpnia. Informacji udziela Andrzej Grygiel tel. 604 301 369.

Walne zebranie

Rabczańskie Towarzystwo Fotograficzne dokonało niezbędnych do rozpoczęcia działalności procedur rejestracyjnych i przystąpiło do działania. W poniedziałek 2 sierpnia odbyło się walne zebranie członków, na którym udzielono zarządowi absolutorium. W trakcie spotkania zaplanowano: zorganizowanie wystawy najciekawszych prac rabczańskich fotografów poświęconej przemianom w krajobrazie naszego miasta, ogłoszenie konkursu fotograficznego oraz cyklicznych prezentacji prac poszczególnych autorów.