Prezentacje: Pałka i Maciejewski

Podczas ostatniego spotkania Karol Pałka i Paweł Maciejewski zaprezentowali nam swoją twórczość.
Autorów łączy wspólna pasja – fotografia krajobrazu. Od czterech lat fotografują razem – najchętniej góry ale nie tylko. Karol i Paweł mają na swoim koncie wspólną wystawę Cztery Pory Roku, oraz liczne wyróżnienia na portalach i konkursach fotograficznych.