ZMIANY W RTF

Na ostatnim Walnym Zebraniu członków RTF Andrzej Walawski zrezygnował ze stanowiska prezesa Rabczańskiego Towarzystwa Fotograficznego, zastąpił go Andrzej
Grygiel wybrany w głosowaniu zdecydowaną większością głosów. Wybrano też nowy
zarząd, do którego weszli: Wojtek Maciaszek (wiceprezes), Wojtek Zagrodzki
(sekretarz), Zbyszek Kraus (skarbnik), Aneta Miąsik oraz Karol Pałka.W komisji
rewizyjnej znaleźli się: Andrzej Walawski, Sebastian Kluska, Grzesiek
Niżnik. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie nowego zarządu wytyczyli
nowe cele i działania w nadchodzącym roku.

Podsumowanie pleneru „Zatrzymać czas”

W dniu 01.07.2012 w Skomielnej Białej w ramach mistrzostw Małopolski w MTB
odbył się plener fotograficzny RTF „ZATRZYMAĆ CZAS” Niestety z powodu żaru lejącego się z nieba na miejsce zbiórki przybyło tylko pięć osób tj. Aneta Miąsik, Szymon
Nawara, Andrzej Grygiel, Piotr Kuczaj oraz Zbyszek Kraus. Około godziny 10:00
byliśmy już rozstawieni już na trasie wyścigu. Oto w skrócie to co udało nam się
zarejestrować. Cały reportaż na:  http://kslubon.pl/Galeria/Sezon_2012/Skomielna_Kraus/index.html