ZMIANY W RTF

Na ostatnim Walnym Zebraniu członków RTF Andrzej Walawski zrezygnował ze stanowiska prezesa Rabczańskiego Towarzystwa Fotograficznego, zastąpił go Andrzej
Grygiel wybrany w głosowaniu zdecydowaną większością głosów. Wybrano też nowy
zarząd, do którego weszli: Wojtek Maciaszek (wiceprezes), Wojtek Zagrodzki
(sekretarz), Zbyszek Kraus (skarbnik), Aneta Miąsik oraz Karol Pałka.W komisji
rewizyjnej znaleźli się: Andrzej Walawski, Sebastian Kluska, Grzesiek
Niżnik. Podczas pierwszego posiedzenia członkowie nowego zarządu wytyczyli
nowe cele i działania w nadchodzącym roku.