Walne zebranie członków RTF – 08.02.2013r. godz. 20:00, MOK Rabka.

W dniu wczorajszym na spotkaniu członków RTF,  w oparciu o Statut Towarzystwa została podjęta uchwała o usunięciu dwudziestu trzech członków z listy RTF-u.  Jednocześnie została podjęta decyzja o rozwiązaniu Rabczańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Ustalono datę Walnego Zebrania na 08.02.2013r. (godz. 20:00, MOK w Rabce) na którym zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Obecność członków RTF-u jest obowiązkowa!