Karol Pałka

Nazywam się Karol Pałka. Zajmuję się fotografią od 7 lat. Studiuję Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Krakowie. Byłem wielokrotnie nagradzany w krajowych konkursach fotograficznych. Ostatnim moim osiągnięciem jest I miejsce w Ogólnoeuropejskim Konkursie „Discover Europe” w kategorii „My Europe, my home”.

www.fotokwadrat.com